Kontakt


Kontaktovat


Chcete prodat Vaši nemovist nebo si jen s něčím nevíte rady? Zanechte nám zprávu a my se Vám co nejdříve ozveme.

O nás


LA PIETRA s.r.o. působí na realitním trhu od roku 2002. Společnost se zabývá podnikáním v oboru prodeje a pronájmu všech typů nemovitých věcí, regionální charakter firmy dává záruku detailních znalostí tržního prostředí, vývoje cen a fungujících prodejních mechanismů v zájmových krajích.

Firma spolupracuje s odborníky v oblasti práva, finančních služeb, daňového poradenství, soudního znalectví a poskytuje tak kompletní servis všem svým klientům.

Tým tvoří zkušení, spolehliví a pracovití lidé s osobním přístupem, kteří se v oboru stále vzdělávají tak, abychom vám mohli nabízet stále kvalitnější služby.

Firemní filozofií je poctivá práce, slušnost a pokora. Cílem vaše spokojenost.

La Pietra s.r.o.
  • Americká 819/19, 301 00 Plzeň

Nejčastější dotazy


Potřebujete-li pomoc, máme k dispozici seznam často kladených otázek a odpovědí. Klepnutím na níže uvedenou otázku zobrazíte odpověď.

  • Jaká je reálná tržní cena nemovitosti?
  • Lze prodat byt, na kterém vázne zástavní právo?
  • Kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?
  • Jakým způsobem zajišťujete výběr nájemníka?
Stanovit před zahájením prodeje tržní cenu v reálné výši je zcela klíčové k úspěšnému prodeji. Odhad předpokládané tržní ceny nemovitosti provádíme zdarma na základě klientem podaných informací, vyhodnocení zjištěných skutečností, posouzení nemovitosti a lokality. Při stanovení ceny důkladně posuzujeme všechny cenové vlivy, z důvodu co nejvyšší přesnosti stanovení ceny využíváme v rámci kanceláře nezávislé posouzení minimálně dvěma makléři, následně pak vzájemnou konzultaci výsledků. Významně ovlivňujícím prvkem aktuální tržní hodnoty je míra poptávky po daném typu nemovitosti a míra aktuální nabídky na trhu (konkurence). Vycházíme z dlouhodobých zkušeností a detailní znalosti tržního prostředí.
Ano, prodej bytu, na kterém vázne zástavní právo je možný. Důležité při tomto prodeji je určení správného procesního postupu, nastavení časové osy pro jednotlivé kroky. Při správném postupu dojde k vyvázání zástavního práva na prodávané nemovitosti ať již úhradou pohledávky (zástavní právo v tomto případě zcela zaniká) či převodem zástavního práva na jinou nemovitost. Jelikož se podmínky zástavců mohou lišit, postupujeme při prodeji zatížené nemovitosti vždy individuálně.
Na základě ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z nabývací hodnoty, kterou může být sjednaná cena či srovnávací daňová hodnota, je-li tato vyšší.
S každým zájemcem o nájem bytu absolvujeme informativní pohovor, ať již v rámci prohlídky či odděleně. Při tomto pohovoru se zájemcem vyplníme dotazník, který nám napomůže k budoucímu výběru. Pokud je to možné, vyžadujeme dodání reference ze strany předchozích pronajímatelů. Poté co nájemce předběžně vybereme, doporučíme majiteli nemovitosti uskutečnit s vybraným zájemcem osobní schůzku v naší kanceláři, jelikož považujeme za důležité, aby byl majitel s naším výběrem maximálně ztotožněn. Naší snahou, je vždy vybrat nájemníka tak, aby respektoval a dodržoval smluvně ujednané závazky, zejména včas hradil sjednané nájemné, nepoškozoval byt ani vybavení a dodržoval domovní řád.

Máte jiný dotaz?
Napište nám.


Kontaktovat